200نمونه سوال روانشناسی نوجوانی وجوانی

نقل ازصفحه قبل

9) از نظر هاویگهرست در دوره کودکی اولیه چه تکلیف رشدی مطرح است ؟

الف) یادگیری مهارتهای ضروری برای بازی
ب) آموختن گرد آمدن با همسالان
ج) آموختن تشخیص درست و نادرست
د) رشد مفاهیم ضروری برای زندگی روزانه

10) به نظر هاویگهرست در دوره کودکی بعدی چه تکلیف رشدی به عهده فرد است ؟

الف) رشد مفاهیم ضروری زندگی روزانه
ب) آموختن تفاوتهای جنسی
ج) کسب استقلال عاطفی
د) برقراری روابط تازه باهمسالان

11) در دوره نوجوانی فرد چه تکلیف رشدی به عهده دارد ؟

الف) یادگیری زندگی با همسر
ب) عهده دار شدن مسئولیت شهروندی
ج) انجام دادن مسئولیت شهروندی
د) داراشدن یک ایدئولوژی

12) کدام یک از موارد زیر جزء موانع مهارت در کارها و تکالیف رشدی است ؟

الف) فقدان خلاقیت
ب) فقدان انگیزش
ج) فقر اقتصادی
د) فقر فرهنگی

13) مرحله بچگی کدام یک از مراحل فراخنای زندگی را تشکیل می دهد ؟

الف) تولد تا 2 هفتگی
ب) 2 هفتگی تا 5/1 سالگی
ج) 2 هفتگی تا 2 سالگی
د) 6 ماهگی تا 2 سالگی

14) منظور از دوره بلوغ چه دوره ای است ؟

الف) 12-9 سالگی
ب) 14-10 سالگی
ج) 13 تا 18 سالگی
د) 12 تا 18 سالگی

15) پایه های خوشبختی به غیر از موفقیت کدامند ؟
الف) پذیرش – محبت
ب) پذیرش - رضامندی
ج) محبت – استقلال
د) استقلال – عزت نفس

16) کدام یک از عوامل زیر جزء عوامل موثر در خوشبختی نمی باشد ؟
الف) واقع گرایی در خود پنداری
ب) واقع گرایی در نقش پنداری
ج) گرایش نسبت به یک سن
د) محدودیتهای ذهنی
17) علت اینکه دختران در طول کودکی و نوجوانی بیشتر از پسران خوشبخت هستند چیست؟
الف) رضایت از روابط اجتماعی درونی
ب) رضایت از روابط اجتماعی بیرونی
ج) رضایت از پیشرفت
د) رضایت از موفقیت

18) مردان در چه سن یا دوره ای بیشتر از زنان احساس خوشبختی می کنند ؟
الف) نوجوانی
ب) میانسالی
ج) بزرگسالی اولیه
د) کودکی

19) کدام یک از موانع خوشبختی ، محیطی است ؟
الف) فقر بهداشتی
ب) آرزوهای غیر واقعی
ج) محرومیت از محبت
د) محدودیت ذهنی

20) کدام یک ا زعوامل زیر مانع خوشبختی می شود ؟
الف) شرایط زندگی
ب) امکانات مالی
ج) سازش عاطفی
د) نقش خیالی

21) کودکانی که از این بیم داشته اند که مورد تمسخر قرار بگیرند در بزرگسالی از چه چیز رنج می برند ؟
الف) خود باطل پنداری
ب) خود بزرگ پنداری
ج) خود بیمارانگاری
د) خود آزاری

22) تنها راه پیشگیری از بدبختی چیست ؟
الف) ایجاد شرایط اقتصادی مناسب
ب) ایجاد فرصت پذیرش ، موفقیت و محبت
ج) ارائه آموزشهای مناسب در مدرسه
د) ایجاد شرایط مناسب توسط دولت

23) کدام یک از عوامل زیر در چگونگی خود پنداری کودک مؤثر است ؟
الف) وراثت
ب) والدین
ج) واقع گرایی
د) محیط مدرسه

24) دوران بچگی دارای چه ویژگی است ؟
الف) کوتاهترین مرحله است
ب) بلندترین مرحله است
ج) خطر جسمی و روانی بدنبال ندارد
د) فلات رشدی نیست

25) کودکانی که نسبت به سن خود پر وزن و کوتاه قد یا ریز باشند به چه حسی دچار می شوند ؟
الف) پرخاشگری
ب) حقارت
ج) خود بزرگ بینی
د) بی اشتهایی عصبی

26) کدام یک از موارد زیر جزء خطرهای اجتماعی محسوب می شود ؟
الف) مورد تأئید قرار گرفتن رفتار بد
ب) نابردباری در برابر نادرستیها
ج) خود پنداری ایده آلی
د) پیروانی که می خواهند رهبر شوند

27) ناپایداری انضباط و مجازات بدنی جزء کدامیک از خطرات دوره کودکی بعدی محسوب می شود ؟
الف) اجتماعی
ب) اخلاقی
ج) رغبتها
د) عاطفی

28) هنگامی که از فرزندان انتظار ایفای نقشهای جنسی سنتی را داریم چه خطری آنها را تهدید می کند ؟
الف) کوتاهی در آموختن نقش جنسی
ب) شکست در آموختن نقش جنسی
ج) بی میلی نسبت به ایفای نقش جنسی
د) رغبت افراطی به ایفای نقش جنسی


                                                               قبلی - بعدی >>

 

/ 0 نظر / 20 بازدید