انتصاب بجاوشایسته جناب آقای حاجی زاده

جناب آقای حبیب حاجی زاده

انتصاب

بجاوشایسته ی شمارا

به عنوان

معاونت پرورشی وتربیت بدنی

مدیریت محترم آموزش وپرورش بردسکن

تبریک عرض می کنیم

/ 0 نظر / 3 بازدید