کشت ادار-آزمایش ادرار همیشه عفونت را تایید نمی‌کند

وقتی پزشکان شک کنند که شما عفونت مجاری ادراری دارید اغلب برای اینکه شکشان برطرف شود از شما می‌خواهند که آزمایش ادرار بدهید. در این آزمایش نمونه ادرار از نظر وجود باکتری، خون، گلبول‌های سفید و قرمز و… بررسی می‌شود. گاهی هم ممکن است پزشک برای اطمینان از نوع باکتری و مطمئن شدن از نوع درمان انتخابی از شما بخواهد کشت ادرار و آنتی بیوگرام هم بدهید تا در صورتی که عفونت شما به درمان انتخابی مقاومت داشت و درمان نشدید بتواند آنتی بیوتیکی برای شما تجویز کند که موثر واقع شود.
لابد می‌پرسید علایم عفونت ادراری چیست؟ اگر شما علایم عفونت ادراری داشته باشید، اغلب در زمان ادرار دچار سوزش مجرای خروج ادرار خواهید شد. البته این یکی از شایعترین علایم است و ممکن است همراه با تکرر دفعات ادرار و تب باشد. اگر چه آزمایش و کشت ادرار می‌تواند در تشخیص و درمان کمک کننده باشد اما به تازگی محققان اعلام کرده اند که پزشکان نباید به آن اعتماد کنند و اگر آزمایش منفی بود اما علایم وجود داشت باید درمان را شروع کنند. عفونت مجاری ادرار یکی از عفونتهای شایع است که تعدادبسیاری از مراجعه به پزشکان را تشکیل می‌دهد. باکتری عامل این عفونت را می‌توان اغلب با یک آزمایش ساده ادرار شناسایی کرد اما اگر نمونه مستقیما از مثانه گرفته شود دقیق‌تر است زیرا بسیاری از اوقات در حین نمونه گیری، ادرار یا ظرف آن در تماس با محیط یا پوست آلوده می‌شود و نمی‌تواند معتبر باشد. البته نمونه گیری از مثانه هم کار ساده‌ای نیست چون نیازمند وارد کردن سوند یا لوله مخصوص جمع آوری ادرار است و این برای بیمار ناخوشایند بوده و یک عمل تهاجمی به حساب می‌آید. محققان می‌گویند تقریبا یک چهارم از زنانی که علائم عفونت ادراری دارند در آزمایششان شواهدی از وجود باکتری، نه در ادرار و نه در مثانه دیده نمی‌شود. و اگر چه در بعضی آزمایشات باکتری‌های مختلفی در کشت دیده شده اما تنها اشرشیا کولای هم در آزمایش ادرار و هم در مثانه یافت شده است. ممکن است این بدان معنی باشد که آزمایش ادرار امروزی نمی‌تواند مقادیر کم باکتری را در مثانه نشان دهد. شاید هم به این علت که عفونت در مثانه وجود ندارد و تنها در مجاری ادرار عفونت هست. یا اینکه وجود التهاب در مجرای ادرار موجب علایم بیمارشده و نه باکتری! در هر حال شواهد نشان می‌دهد که کشت از وسط ادرار همیشه ضروری نیست و نباید به شکل روتین انجام شود. و به نظر می‌رسد اشرشیا کولای عامل اغلب عفونت‌های ادرار باشد. پس اگر پزشک شما بدون درخواست آزمایش و کشت ادرار تصمیم به درمان شما گرفت، تعجب نکنید!


/ 0 نظر / 30 بازدید