جناب آقای حاج اصغرمحمدی ریاست محترم دانشگاه آزاد واحدبردسکن

بسمه‌تعالی

سال جهاداقتصادی گرامی  باد

 

 

من ستایشگر آن معلمی هستم که

اندیشیدن رابه من آموخت نه اندیشه هارا

(استادشهیدمرتضی مطهری)  

 

   آن گاه که چشمه نور الهی ازغار حرا تابیدن گرفت. روشنایی علم ودانش ازنفس قدسی فرشته ی وحی زمزمه ی وجودگرفت آنوقت نام توسرفصل لوح وحی شد

استاد ارجمند:

 جناب آقای حاج اصغرمحمدی ریاست محترم

 دانشگاه آزادواحدبردسکن

  ای معلم ...

عشق ومحبّت و فداکاری شما استادارجمند ودلسوز در امر تعلیم و تربیت وکوشش برای ارتقا سطح کیفی وکمی دانشگاه بردسکن ورفاه حال دانشجویانما را بر آن داشت تا درپایان ترم اول به پاس زحمات بی‌‌‌شائبه‌تان مراتب تقدیر و تشکر رابدینوسیله از جنابعالیبعمل آوریم .

 

 

باتشکر دانشجویان ترم اول کارشناسی

آموزش ابتدایی ورودی89

/ 0 نظر / 9 بازدید