نشریات و خبرنگاران، بله قربان گوی مسئولان نیستند!

نشریات و جرائد و مطبوعات زبان گویای مردم هستند و برای رشد و شکوفایی استعداد ها، با حفظ و رعایت  منشور اخلاقی در قالب  طنز و شعر و مقالات ،مطالبی را جهت روشن شدن افکار عمومی مطرح می کنند، ولی متاسفانه خطیب جمعه بردسکن از تربیون مقدسی که از آن باید مردم را دعوت به تقوا نمود ،گاهی مطالبی را مطرح می نمایند که در خور شان آن جایگاه نیست.  اگر چنانچه یک نشریه  با اسم و رسم خاصی ، مطلب نادرستی را عنوان داشته اولا قبل از اینکه آن به تربیون های عمومی کشانده شود باید تذکر داد و چنانچه اشتباه تکرار شد با حفظ همه جوانب در تربیون عمومی مطرح کرد.کلی گویی و توهین نمودن به همه جرائد و نشریات خلاف اخلاق اسلامی است.
 نشریات پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و زبان گویای مردم که درراستای رسالتی که برعهده دارند باید مشکلات مردم را مطرح کنند و از آنجا که گاهی امکان دسترسی آسان مردم به مسئولین مقدور نیست ،مردم دنبال ملجا و پناهی می گردند که مشکلات خودشان را  عنوان کنند. چنانچه توسط بعضی از افراد این پل خدشه دار و خراب شود مردم به چه کسی مراجعه نمایند؟ نشریات و  جرائد همانطور که به بیان خدمات دولت و مسئولان اقدام می کنند در جهت  طرح مشکلات مردم نیز وظیفه دارند مطلب بنویسند. قرار نیست که نشریات و جرائد همیشه به تعریف و تمجید مسئولین بپردازند و نقاط ضعف را مطرح نکنند، دراین صورت جامعه به آن رشد و شکوفایی که باید برسد دست پیدا نمی کند.
 نشریات درچارچوب قانون مطبوعات دربیان و انعکاس مطالب آزاد هستند و تاثیرگذاری نشریات در رشد و شکوفایی منطقه  بر هیچ کسی پوشیده نیست و از آن طرف قرار نیست که نشریات و روزنامه ها بله قربان گوی مسئولان باشند چون اگر چنین باشد در اذهان مردم جایگاه خودشان  را از دست می دهند.
 مردم  دراجتماع معنوی نماز جمعه شرکت می کنند تا تحت تاثیر مطالب مفید و ارزشمند قرار گیرند و خطیب نمازجمعه هم باید در خطبه  اول مردم را به تقوا و پرهیز از گناه دعوت  کند و در خطبه دوم به تحلیل مسایل روز بپردازد نه اینکه با طرح بعضی مسائل حاشیه ای  باعث تشویش اذهان مردم  شود و با زبان توهین از این تربیون مقدس مطالبی را بیان کند که  زحمات و خدمات نشریات و جرائد و خبرنگاران پر تلاش شهرستان  را زیر سئوال ببرد.

/ 0 نظر / 27 بازدید