جناب آقای کفاش معاونت محترم دانشجویی دانشگاه آزاد واحدبردسکن

                                        بسمه تعالی 

سال جهاداقتصادی گرامی  باد

 

 

من ستایشگر آن معلمی هستم که

اندیشیدن رابه من آموخت نه اندیشه هارا

(استادشهیدمرتضی مطهری)  

 

   آن گاه که چشمه نور الهی ازغار حرا تابیدن گرفت. روشنایی علم ودانش ازنفس قدسی فرشته ی وحی زمزمه ی وجودگرفت آنوقت نام توسرفصل لوح وحی شد

استاد ارجمند:

جناب آقای کفاش معاونت محترم دانشجویی

 

بی شک افتخار عزت و سر بلندی واقعی از آن کسانی است که  مبنای حرکتشان  رضای حق تعالی  است و آن  در  سایه کوشش ؛ ایثار و فداکاری میسر می گردد.

 بدینوسیله از زحمات و  توجهات بی شائبه ی جنابعالی  نسبت به دانشجویان این شهرستان  که بیانگر احساس تعهد و مسئو لیت  شما  در  درک ارزشهای  واقعی  تعلیم وتربیت  می باشد  مراتب تقدیر و سپاس  خود را اعلام داشته وسلامتی شما را در سایه نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال مسئلت می نماییم .

 

 

دانشجویان کارشناسی ابتدایی ورودی89

دانشگاه آزادبردسکن

/ 0 نظر / 21 بازدید