جدول زمان بندی کنکورهای سراسری، آزاد و علمی کاربردی

 »  جدول زمان بندی کنکورهای سراسری، آزاد و علمی کاربردی     دانشگاه مقطع تاریخ ثبت نام تاریخ آزمون اعلام نتایج اولیه اعلام نتایج نهایی   سراسری کارشناسی ناپیوسته 89/12/3 90/5/6 اواخر مرداد 90 اواخر شهریور   سراسری کاردانی پیوسته 90/2/17 90/5/7 ندارد اواخر شهریور   سراسری کارشناسی ارشد 89/8/9 89/11/27 90/3/1 شهریور   علمی کاربردی کارشناسی ترمی 89/8/23 89/10/17 ندارد 89/11/21   علمی کاربردی کاردانی ترمی 89/8/23 89/10/17 ندارد 89/11/21   علمی کاربردی کارشناسی پودمانی 89/12/17 90/2/29 ندارد تیر ماه   علمی کاربردی کاردانی پودمانی 89/11/20 ندارد ندارد 89/12/25   دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته مهر 1390 آذر 1390 ندارد اواخر دی   دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد 89/11/4 90/2/22 ندارد شهریور   دانشگاه آزاد کاردانی پیوسته 90/2/31 90/5/1 ندارد شهریور   جدول بالا به محض اعلام رسمی تاریخ های نهایی از طرف سازمان سنجش و دانشگاه آزاد به روز رسانی میگردد

/ 0 نظر / 15 بازدید