طراحی آموزشی سیزده درس ازکتاب علوم کلاس پنجم ابتدایی براساس سیزده روش تدریس کتا


کتاب :

طراحی آموزشی سیزده درس از
کتاب علوم کلاس پنجم ابتدایی
براساس سیزده روش تدریس
مولفین:حسین سالاری ،ملیحه طاهری

تابستان 1391

این نسخه بصورت کتاب یاwordوpdf بانازلترین قیمت وارسال رایگان به آدرس شما ارسال می گردد

تماس فراموش نشود

جهت دریافت پروپوزال یک تماس یاارسال ایمیل یا پیامک

حسین سالاری

hossinsalai@yahoo.com

09156111228/ 0 نظر / 24 بازدید