تقلب نامه

تقلب نامه

زمزمه ای ازیک دانشجوی رحمی وفقط بخاطر مدرگ

چشم من بیا منو یاری بکن                                 جوابوبلد نیستم کاری بکن

جز تقلب مگر کاری میشه کرد                              گه بشین بی کار و هی زاری بکن

شانس که در ره دیگه هیچ وقت نمی اد                     تا قیامت دل من گریه می خواد

هر چی تنبل روزمین داره خدا                                 همشون هستن ظاهرا کلاس ما

همه دورو بر من حلقه زدن                                   جواب هیچی روهم بلد نیستن

قصه ساعت بیکاری من                                      خیلی زود مثل یه خواب تموم شدن

حالا باید دست رو سینه ام بذارم                                  پاچه های استاد تا ته بخوارم

دل هیچکس مثل من غم نداره                                      استادم اشکامو باور نداره

حالا که تقلب دوای دردمه                                        چرا چشمم اشکمو در می یاره

برگه های کمکی رو دزدیدن                                    رفتن و پشت سرم هی خندیدن

همه جا رنگ یک صفر ماتمه                                     فرصت تقلبی خیلی کمه

شانس که در ره  دیگه هیچ وقت نمی اد                      تا قیامت دل من گریه می خواد

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد

سلام وبلاگ برنامه نیمروز افتتاح شده به ما سر بزنید و مطالب و موضوعات دلخواه خود را بگویید!