جناب آقای سیدحسن موسوی

بسمه‌تعالی

تقدیرنامه

سال جهاداقتصادی گرامی  باد 

استادارجمند:جناب آقای سیدحسن موسوی

مدیریت محترم دبستان سیدجمال انابد

            گرچه بهترین پاداش ها برای یک انسان

خشنودی و رضای پروردگار متعال و آرامش خاطری است

که در پی هر خدمت صادقانه به دست می آید.

       لیک  تقدیر و تشکر  از تلاش های بی دریغ شما در

 ارتقاء بخشیدن به  سطح علمی ،فرهنگی واژه ای می طلبد

 که زبان از بیان آن قاصر  است   .

 اما به مصداق آیه شریف : 

« من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »

از شما تشکر و قدردانی می نمایم.

حسین سالاری آموزگارکلاس چهارم

دبستان سیدجمال اسدآبادی انابد

/ 1 نظر / 3 بازدید
سیدحسن موسوی

اگر هرکارکنیدیکجادوجانمیشه