انتصاب جدیدفرمانداردرگز

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش حمیدی فرماندار شهرستان در دیدار مدیر آموزش و پرورش، معاونین وجمعی از کارشناسان اداری و مدیران مدارس که روز دوشنبه مورخه 94/02/07 جهت عرض خیر مقدم به حضور وی رفته بودند افزود اگر می خواهیم آموزش و پرورش قدرتمند داشته باشیم باید در دل ها نفوذ کنیم. وی گفت: اگر بناست اتفاقی در جهت اصلاح امور جامعه بیافتد، شروع آن از آموزش و پرورش خواهد بود هرچند که همه دستگاه ها مسولیت دارند همسو و هماهنگ با برنامه های آموزشی تدوین شده رسمی کشور برنامه ریزی و تلاش کنند.

در این دیدار ابتدا پاکدل مدیر آموزش و پرورش در سخنان کوتاهی ضمن عرض خیر مقدم محضر فرماندار   وتبریک انتصاب وی افزود با حضور یک فرهنگی در مسند فرمانداری به عنوان نماینده دولت تدبیر و امید ما فرهنگیان احساس غریبی نمی کنیم.

در ادامه جلسه حمیدی فرماندار درگز ضمن تقدیر و تشکر از پاکدل مدیر آموزش و همکارانش خود را یک فرهنگی دانست و افزود: دور هم جمع شدن یک آغاز، با هم ماندن پیشرفت و با هم کارکردن یک موفقیت است. وی یادآور شد: امیدوارم این آغاز آثار مثبتی برای مردم محروم شهرستان درگز داشته باشد. وی با ذکر خاطره ای از مسافرت به کشور چین و حضور در یک مجتمع آموزشی افزود: از مدیر مجتمع آموزشی پرسیدم رمز موفقیت شما در چیست؟ وی پاسخ داد: 1- از کار وتحصیل خسته نمی شویم 2- برنامه ریزی مناسب داریم و بر مبنای برنامه حرکت می کنیم. وی اظهار امید واری کرد با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام به کار وتحصیل و همچنین برنامه ریزی آموزش و پرورش بتواند این اصول را در دانش آموزان که آینده سازان این کشور هستند نهادینه کند.

حمیدی افزود: اگر خواهان تغییر در رفتار افراد جامعه هستیم و در آینده دختران ما مادران نمونه و پسران ما پدران نمونه باشند باید آموزش و پرورش به خوبی رسالتش را انجام دهد و برای این کار باید یک آموزش و پرورش قدرتمند داشته باشیم و برای قدرتمند شدن و تاثیر گذار بودن در جامعه باید در دل ها نفوذ داشته باشیم.

حمیدی افزود: در جریان تعلیم وتربیت باید اصل های زیر  را رعایت کنیم:

- اصل فعالیت یعنی باید بند کفش هایمان را ببندیم و در تمام زمینه های آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری تلاش نماییم.

- اصل تمامیت: یعنی در تمام مسائل فوق یک نگاه کامل و ایده آل داشته باشیم.

- اصل تناسب: یعنی یک نسبتی برای تعلیم وتربیت داشته باشیم متناسب با یکدیگر حرکت کنیم نگاه اعتدال داشته باشیم و فقط یک رشته را به تنهایی ادامه ندهیم.

- اصل حریت: یعنی باید دانش آموزان را پرسشگر و پژوهشگر بار بیاریم تا بتواند آزادانه حرفش را در سطح جامعه بزند.

- اصل سندیت: یعنی برای کارمان یک برنامه منظم داشته باشیم و به عنوان یک سند از آن استفاده کنیم.

- اصل فردیت: یعنی به تفاوت های فردی در مدارس توجه بیشتر داشته باشیم.

- اصل اجتماع: یعنی روحیه اجتماعی و با هم بودن و باهم زندگی کردن را به دانش آموزان در مدارس آموزش بدهیم.

وی افزود با رعایت و بکار گیری اصل های فوق می توانیم آموزش و پرورش قدرتمند و تاثیرگذار در جامعه داشته باشیم. وی یادآور شد هرگز با ممنوعیت و محرومیت نمی توانیم کاری را انجام دهیم چون جواب عکس می دهد بلکه باید با تدبیر مدیریت کنیم وی با اشاره به چادر به عنوان حجاب برتر افزود وقتی به همراه خانمم به محل کار مدیر مجتمع آموزشی که یک خانم بود رفتیم وی با این که به اسلام اعتقادی نداشت به ما گفت: برای یک لحظه فکر کردم بال فرشته به محل کارم آمده. وی ضمن تشکر از  همکاران خانم حاضر در جلسه که با چادر بودند از آنان خواست که قدر حجاب را بدانند و یادآور شد که باید در آموزش و پرورش به گونه ای کار کنیم که اگر دختر خانمی با چادر مدرسه میاد باید در سطح جامعه با چادر و حتی در خارج از کشور نیز از چادر به عنوان حجاب برتر استفاده نماید.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: یاددهی برای یادگیری باید توسط دبیران به دانش آموزان آموزش داده شود وبرای این کار باید ابزار های لازم در اختیار مخاطبین قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش حمیدی افزود: امروز آسیب های اجتماعی، مشکل اعتیاد و طلاق جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است و انتظار جدی از آموزش و پرورش پرداختن به مسایل تربیتی دانش آموزان در در کنار مسایل آموزشی است. وی افزود: اگر بناست اتفاقی در جهت اصلاح امور جامعه بیافتد، شروع آن از آموزش و پرورش خواهد بود هرچند که همه دستگاه ها مسولیت دارند همسوو هماهنگ با برنامه های آموزشی تدوین شده رسمی کشور برنامه ریزی و تلاش کنند.
حمیدی با اشاره به نقش مهم نظام آموزشی در تغییر باورهای غلط و تصحیح رویکردهای اجتماعی افزود: تغییر در الگوی مصرف، فرهنگ اشتغال، همه و همه در گرو آموزش های منسجم از دوران کودکی است که البته مشارکت خانواده ها و جلب همراهی آنان مهمترین عامل موفقیت نظام تربیتی خواهد بوددر ادامه چند نفر از همکاران نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

/ 1 نظر / 29 بازدید
جعفر

کدخدای ده که مرغابی بود..... طفلکی مردم درگز. باز طفلکی فرمانداری که باز تو تو این وبلاگ بی درب و پیکر واسش تبریک زدی. متاسفم براتون. فواره چو بالا رود سرنگون شود