دانشگاه بردسکن کارشناس آموزش ابتدایی
 
علمی کاربردی فرهنگی هنری قرآنی نهج البلاغه ورزشی ادبی تحقیقی پژوهشی فلسفی روانشناسی مشاوره ومطالب جذاب

اهداف مطالعه

n        مطالعه پویشی هدفدار وکوششی جهت دار است (خواندن مبدا ومقصد می خواهد)                                  

n        هدف نهایی : کمال جویی ومقصد نهایی: تعالی خواهی                                                          

1)       آموختن وافزودن دانستنیها و دستیابی به حقایق ومعارف.

2)       نقد اندیشه ها وتفکرات دیگران.

3)       تقویت افکار وتجدید نظر تعالی بخش در اندیشه های خود.

4)       عمل به یافته ها ومعلومات سود مند ورشد آور.

5)       انتقال حقایق ومعارف به حقیقت گرایان ومعرفت جویان.

6)       خرسندی خدا وخدمت به خلق خدا.

تعرف و......درادامه مطلب راانتخاب کنید


تعریف مطالعه

الف) فرآیند: فرآیند یعنی مرحله به مرحله روند، پروسه به عبارتی مطالعه باید دارای بخشهای مختلفی مثل گرم کردن ،ایجاد آمادگی،پیش مطالعه و... باشد .

ب) شرطی: یعنی اینکه یک سری شرایطی دارد واز همه مهم تر یعنی عادت کردن،  به عبارتی باید در طول مطالعه یک فرآیند شرطی واکتسابی جهت افزایش معلومات است.

سال تحصیلی به یک روش خاص عادت کرد.

ج)  اکتسابی: یعنی بدست آوردن ،پس باید روش مطالعه را یاد گرفت.برای شرطی شدن نسبت به مطالعه، باید شرایطی را لحاظ کرد.

 

شرایط مطالعه: زما ن مطالعه. مکان مطالعه. روش یا تکنیک مطالعه.

 

شرایط مکان مطالعه: : جای ثابت : نور اتاق مطالعه:. دمای اتاق مطالعه. دکوراتاق مطالعه: برتری خانه. نقش موسیقی

 

زمان مطالعه: اول صبح. آخر شب. دوساعت قبل از غروب آفتاب

زمانهای نامناسبِ مطالعه

با شکم پُر درس خواندن مناسب نیست. با شکم خالی درس خواندن نیز مناسب نیست . خوابیده ودراز کشیده. در هنگام حرکت وراه رفتن

 روش مطالعه: روش مطالعه PQ5R روش مطالعه MRPQ5RTR روش مطالعه SQ3R

روش مطالعه PQ5R                                

 1. 1.        مرحله  پیش خوانی Preview                
 2. 2.        مرحله  سؤال کردن Question
 3. 3.        مرحله  خواندن Reading      
 4. 4.        مرحله  خلاصه نویسیRecord 
 5. 5.        مرحله مرور کردن Review     
 6. 6.        مرحله ازبر کردن (مرور ذهنی)Recite 
 7. مرحله تازه کردن مطالعه    Refreshment

روش سیستم مطالعاتی PQ5R  : 

1)       مراحل قبل از مطالعه:

1-1  پیش مطالعه

2-1 سئوال کردن

 2) مراحل حین مطالعه:

1-2 خواندن

2-2 خلاصه نویسی

3) مراحل بعد از مطالعه:

1-3 مرور کردن

2-3 ازبر کردن (مرور ذهنی)

3-3 تازه کردن مطا لعه

مطالعه شامل سه بخش است:

الف) یادگیری

ب ) به خاطر سپاری

ج ) یادآوری

        بخاطر سپاری ویادآوری حالــــیکه سیستم آموزش ما برروی یادگیری تأکید دارد.نسبت اهمیت مراحل بخاطر سپاری ویادآوری به یادگیری حدود 70درصد است.

هدف از مرحله خواندن فقط فهمیدن وانتقال اطلاعات از کتب به یادداشتهاست

در مرحـــله خواندن برای فـهم بهتر مطالب مــی توان از کارهایی مثل یادداشت برداری , علامت گذاری و خلاصه نویسی بهره جُست

 1. هر دانش آموز برای هردرس خودش 5 منبع مطالعاتی داردکه عبارتند از:

         الف) کتاب درسی ، ب) جزوه ی معلم سر کلاس، ج) جزوه ی معلم کلاس کنکور یا تقویتی یا معلم خصوصی، د)کتاب کمک آموزشی ،  ه) مجموعه های تستی موجود در بازار.

 1. 1.        خلاصه نویسی در 2 زمان صورت می گیرد:

الف) حین مطالعه: یعنی همان موقع که درس می خوانید،پارگراف به پاراگراف کتاب راخلاصه ویادداشت می کنید.

ب) بعد از مرور سوم، همان مرحله (Refreshment)است.

        ویژگیهای خلاصه نویسی:

1)       در خلاصه نویسی باید سعی کنید فعلها را حذف کنید.

2)       تابع متن اصلی باشد.(40صفحه را به 10صفحه تبدیل کنید)

3)       جامع ومانع باشد،یعنی تمام نکات مهم رادربرگیردونکات زاید راهم نداشته باشد.

4)       رنگی باشد بهتر است که لایه های اول بارنگهای گرم (قرمزوسبز)باشدوتوضیحات آن بارنگهای سرد(مشکی وآبی)باشد.

5)       بااستفاده از علامتهای اختصاری باشد.مثل:pr  به جای پروتئین

6)       براساس نمودارشعاعی، درخت حافظه وطرح شبکه ای مغز باشد

        وقتی خلاصه نویسی درس تمام شد،مطالب خلاصه شده را یکبار دوره کرده ودر ذهن خود مرور کنید.

 

        زمانهای مرور:

 1. 1.        یک روز بعد:  که فراموشی را تا 1هفته به تأخیر می اندازد.
 2. 2.        یک هفته بعد:   که فراموشی را تا 1ماه به تأخیر می اندازد.
 3. 3.        یک ماه بـعد:    که فراموشی را تا 4ماه به تأخیر می اندازد.
 4. 4.        4 مـاه بــعد:    که فراموشی را تا 1سال به تأخیر می اندازد.

 

روش مطالعه   MRPQ5RTR

 1. 1.        انگیزش        M – motivation
 2. 2.        آمادگی          R – readiness   
 3. 3.        پیش مطالعه     P – preview
 4. 4.        سؤال گذاری    Q – question      
 5. 5.        خواندن اصلی         R – read   
 6. 6.        یادداشت برداری    R –record     
 7. 7.        تعریف , باز گوئی , خود تدریسی  R – recitation       
 8. 8.        دوره کردن                        review
 9. 9.        فکر کردن , تعمق و پژوهش           R – reading
 10. 10.     آزمون         T – test
 11. 11.      مرور            R –review 

 

        یک رکن اساسی مطالعه داشتن آرامش روحی و ذهنی و تمرکز حواس است .

 

کتابی را که برای خواندن انتخاب می کنید باید حجیم بودن آن , سختی و آسانی و نام نویسنده و ...... را بدانید .

        یک اندیشه خلاق از پی سؤالات خلاق بر می آید .

        سؤال گذاری قبل از خواندن , تمرکز حواس را افزایش

   می دهد.

        قبل از اینکه درس یا مطالب خاصی را بخوانید به سؤالهای مطرح شده آن قسمت دقت کنید.

        بهترین اوقات دوره کردن بعد از اولین مطالعه و درست قبل از امتحان است .

اغلب دانش آموزان خوب به فواصل مطالب را دو یا سه بار دوره می کنند . هر دوره شامل دوباره خواندن و از بر گفتن است

 

        از عوامل مهم انگیزش عبارتند از :

تعیین و تبین هدف و توجه دائمی به آن

شناخت نسبت به موضوع یادگیری

        خواندن بدون یادداشت برداری بدترین روش مطالعه محسوب می شود و باعث حواس پرتی , خستگی , انفعال در برابر کتاب , تنفر از درس بخصوص دروس فکری می شود.

        امتحان چیزی به جز ارزیابی داده ها نیست .

روش مطالعه SQ3R

        این روش توسط فرانسیس. پی . رابینسون در سال 1946 در دانشگاه ایالتی اوهایو مطرح شد و شامل پنج مرحله است و تقریبا روشی شبیه به روش پس ختام است .

        مراحل این روش عبارتند از :

 1. 1.        مرور یا بررسی رئوس مطالب   S(SERVEY)
 2. 2.        پرسش                                Q(QUESTION)    
 3. 3.        خواندن                                            R(READ)
 4. 4.        از بر گفتن                                  ) R(RECITE
 5. 5.        دوره یا تجدید نظر کردن        )        R(REVIEW 

موانع مطالعه

1)       بی علاقگی وناآشنائی نسبت به موضوع.

2)       عدم تمرکز حواس.

هر گز وجود حاضر وغایب شنیده ای    من درمیان جمع ودلم جای دیگر است.

3)       رعایت نکردن آداب وشرایط مطالعه.

4)       توجه نکردن به مراحل و روش مطالعه.

5)       بی نظمی د رمطالعه.

6)       کمی فکری به جای کیفی نگری.

  چه مقدار فهمیده ام، نه آنکه چه مقدار خوانده ام.

7)       شخصیت گرایی به جای حقیقت گرایی.

    توجه به آنچه گفته شده،نه آن کسی که گفته است.

8)       نوع نوشته وظاهر کتاب.

9)       یکنواختی موضوع ومدت مطالعه.

         تأکید روان شناسان:بهره وری کیفی وکامل از یک موضوع با مطالعه ای در حدود 30دقیقه .

        پس از مدت 1.5 تا 2 ساعت خواندن استراحت 10 تا 15 دقیقه پیشنهاد می شود.

        پس از رفع خستگی با تغییر نوع کتاب یا موضوع، مجدداًبه مطالعه مشغول شوید.

10)    راهنما نداشتن.

شرط پیروزی اعتماد به نفس. کنترل اضطراب . اطمینان به موفقیت.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٤/٧ توسط حسین سالاری
تمامی حقوق مطالب برای دانشگاه بردسکن کارشناس آموزش ابتدایی محفوظ می باشد
Online User

ایران اسکین

 • کد نمایش افراد آنلاین